La radio

«ՌԱՏԻՕ ԱՐԱՔՍ» հայկական ծրագրի առաջին հաղորդումը տեղի ունեցաւ 2007 թուականի Շաբաթ, 3ուլիսի 14ին, հռչակաւոր «ՌԱՏԻՕ ԱՐՄԵՆԻԱ» ի եւ CX 50 ռատիօ կայանի փակումէն անմիջապէս ետք:

«ՌԱՏԻՕ ԱՐԱՔՍ»ը անկախ նախաձեռնութիւն մըն է որու նպատակն է օգտակար դառնալ Հայաստանի եւ Ուրուկուայի միջեւ հարաբերութիւններու հզորացմանը եւ անոնց ժողովուրդներու կապերու մերձեցմանը:

Լրատաուամիջոց մըն ենք որ կը ծառայէ հայ ընտանիքներուն եւ կազմակերպութիւններուն:

Կը ֆինանսավորվինք գովազդով եւ նուիրուատութիւններով:

«ՌԱՏԻՕ ԱՐԱՔՍ»ը կը փորձէ առարկայական տեղեկութիւններ հաղորդել Հայաստանի, Արցախի եւ Սփիւրքի կեանքի մասին առանց արգիլուած ձայներու:

Կը տարածենք հայ երաժշտութիւնը եւ կը ներկայացնենք նիւթեր կապուած մեր ազգի պատմութեան եւ մշակոյթի հետ:

Խթան կը հանդիսանանք զբօսաշրջիկութեան զարգացմանը, կազմակերպելով պտոյտներ:

Իրականացուցած ենք դասախոսութիւններ եւ բազմաթիւ համերգներ:

    

El programa armenio Radio Arax se emitió por primera vez el sábado 14 de julio de 2007 tras el cierre de “Audición Radio Armenia” y de la emisora CX 50.

Radio Arax es un emprendimiento independiente que fomenta el establecimiento y fortalecimiento de los vínculos entre Uruguay y Armenia, intentando colaborar en el desarrollo de una mayor integración y hermandad entre ambos Estados y sus pueblos.

Es un medio de comunicación al servicio de la vida social de las familias y organizaciones armenias que funcionan en Uruguay y en el mundo. Se financia con publicidad y aportes de los interesados en el cumplimiento de sus objetivos.

Radio Arax intenta informar en forma objetiva y plural sobre los diversos acontecimientos políticos, sociales y culturales de la República de Armenia, Artzaj y la diáspora armenia, sin voces prohibidas.

Asimismo, se difunde la música armenia y se desarrollan temas relacionados con la historia y la cultura de la nación. Del mismo modo, se promueve el turismo y se organizan eventos, conferencias y espectáculos.